NĐ 100/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mốt số diều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý Thuế

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ tài chính;

Chính Phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế GTGT , Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý Thuế.

Số văn bản 100/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/06/2015
Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Thủ Tướng - Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực

Luật Quản Lý Thuế

Tệp đính kèm: NGHI DINH SO 100 NAM 2016 CUA CP.pdf