Danh sách cổ đông

STT Tên thành viên CMND/ĐKKD Địa chỉ thường trú Loại cổ phần Số cổ phần Giá trị cổ phần (VNĐ) Tỷ lệ vốn góp (%)
1 Phan Hoàng Tuấn

CCCD số: 079062005425

Ngày cấp: 15/04/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
152 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Cổ phần phổ thông 1.393.998 139.399.800.000 99,57%
2 Nguyễn Hữu Quang

CCCD số: 079074015631

Ngày cấp: 23/03/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Số 12 đường số 4 KDC CityLand, Phường 5, Q.Gò Vấp, TP.HCM Cổ phần phổ thông 3.600 360.000.000 0,26%
3 Đặng Thị Mai Thi

CCCD số: 083184003358

Ngày cấp: 23/04/2021

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
59, Ấp Song Phú , Phú Đức, Châu Thành, Bến Tre Cổ phần phổ thông 2.402 240.200.000 0,17%