Sửa Chữa Cải tạo Khu Điều Trị Phong Bến Sắn

Thông tin dự án

Công trình: Sửa Chữa Cải tạo Khu Điều Trị Phong Bến Sắn
Chủ đầu tư:

Khu Điều Trị Phong Bến Sắn

Địa điểm: