Trường THCS Lý Thường Kiệt 2 , Quận Tân Bình

Thông tin dự án

Công trình: Trường THCS Lý Thường Kiệt 2 , Quận Tân Bình
Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐT XD Quận Tân Bình
Địa điểm: 132 Lý Thường Kiệt , Phường 8 , Quận Tân Bình