Luật - An toàn, vệ sinh lao động

Dự thảo luật Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Xem tiếp...

TTLT số /2015/TTLT/BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC - Hướng dẫn phối hợp điều tra, giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

Ký hiệu văn bản /2015/TTLT/BLÐTBXH-BCA-VKSNDTC Trích yếu ban hành hướng dẫn phối hợp điều tra, giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người và tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm

Xem tiếp...