TT số 05/2015/NĐ-CP - Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của nghị định số 05/2015/nđ-cp ngày 12 tháng 01 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 05/2015/NĐ-CP).

Ngày ban hành 23/06/2015
Ngày có hiệu lực 08/08/2015
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Phạm Minh Huân
Cơ quan ban hành Bộ Lao động 
Phân loại Thông tư
Tệp đính kèm: thong_tu23_cach_tinh_tien_luong_lam_theo_gio.doc