NĐ số 05/2015/NĐ-CP - Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Số văn bản 05
Ký hiệu văn bản 2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/01/2015
Ngày có hiệu lực 01/03/2015
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Lĩnh vực

Luật Lao động

Tệp đính kèm: NGHI DINH SO 05 NAM 2015 CUA CP.pdf