CV số 25416/SLĐTBXH-LĐ - Thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động

25416/SLĐTBXH-LĐ thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động

Số văn bản 25416
Ký hiệu văn bản SLĐTBXH-LĐ
Ngày ban hành 25/11/2015
Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Trần Ngọc Sơn
Trích yếu 25416/SLĐTBXH-LĐ thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động
Cơ quan ban hành Sở Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội
Phân loại Công văn
Lĩnh vực

Lương

Tệp đính kèm: Cong van so 25416_SLDTBXH-LD.doc