TT số 200/2014/TT-BTC- Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Số văn bản 200 Ký hiệu văn bản 2014/TT-BTC Ngày ban hành 22/12/2014 Người ký Trần Xuân Hà Trích yếu Thông tư số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Xem tiếp...

NĐ số 92/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng

Số văn bản 92 Ký hiệu văn bản 2013/NĐ-CP Ngày ban hành 13/8/2013 Ngày có hiệu lực 13/8/2013 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi

Xem tiếp...

NĐ số 89/ 2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá

Số văn bản 89 Ký hiệu văn bản 2013/NĐ-CP Ngày ban hành 6/8/2013 Ngày có hiệu lực 6/8/2013 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá Cơ quan ban hành Chính phủ

Xem tiếp...

NĐ số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Số văn bản 44 Ký hiệu văn bản 2013/NĐ-CP Ngày ban hành 10/05/2013 Ngày có hiệu lực 01/07/2013 Người ký Nguyễn Tấn Dũng Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động Cơ quan ban hành Chính phủ

Xem tiếp...

TT số 19/2011/TT-BTC - Qui định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguần vốn nhà nước

Thuộc tính văn bản Số hiệu: 19/2011/TT-BTC Tiêu đề: Qui định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguần vốn nhà nước Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 14/02/2011

Xem tiếp...