TT số 130/2016/TT-BTC -HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI MỘ

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế như sau:

Số văn bản 130/2016/TT-BTC
Ngày ban hành 01/07/2016
Ngày có hiệu lực 12/08/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản có hiệu lực
Người ký Thứ Trưởng - Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Cơ quan ban hành  Bộ Tài Chính
Phân loại Thông Tư
Lĩnh vực Luật Quản lý Thuế
Tệp đính kèm: 130_2016_TT-BTC_321858