VĂN BẢN HỢP NHẤT số 03/VBHN-VPQH - LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Dự thảo luật Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của QH khóa 10, kỳ họp lần thứ 10

Số văn bản 03/VBHN-VPQH
Ngày ban hành 01/07/2007
Ngày có hiệu lực 28/04/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản có hiệu lực
Người ký Quốc hội
Trích yếu Quốc hội ban hành Luật Quản lý Thuế
Cơ quan ban hành  Quốc hội
Phân loại Van bản hợp nhất
Lĩnh vực Luật Quản lý Thuế
Tệp đính kèm: VĂN BẢN HỢP NHẤT - LUẬT QUẢN LÝ THUẾ