VĂN BẢN HỢP NHẤT số 01/VBHN-VPQH - LUẬT THUẾ GTGT

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung 1 số điều theo nghị quyết số 51/2001QH10

Số văn bản 01/VBHN-VPQH
Ngày ban hành 01/01/2009
Ngày có hiệu lực 28/04/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản có hiệu lực
Người ký Chủ Nhiệm - Nguyễn Hạnh Phúc
Trích yếu Quốc hội ban hành Luật GTGT
Cơ quan ban hành  Quốc hội
Phân loại Văn Bản Hợp Nhất
Lĩnh vực Luật GTGT
Tệp đính kèm: VĂN BẢN HỢP NHẤT - LUẬT THUẾ GTGT