THÔNG TƯ số 130/2016/TT-BTC - HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ SỬA

Thông tư này quy định chi tiết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế theo quy định tại Nghị định số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài Chính (sau đây viết tắt là Nghị định 130/2016/TT-BTC).

 

Số văn bản 130
Ký hiệu văn bản 2016/TT-BTC
Ngày ban hành 12/08/2016
Ngày có hiệu lực 12/08/2016
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Trích yếu

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

Cơ quan ban hành Bộ tài chính
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Tệp đính kèm:

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2016/NĐ-CP.doc