TT số 92-2015 - GTGT và TNCN theo luật số 71

Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/qh13 và nghị định số 12/2015/nđ-cp ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

Ngày ban hành 15/06/2015
Ngày có hiệu lực 30/07/2015
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực

Thuế GTGT và TNCN

Tệp đính kèm: Thong tu 92-2015 thue GTGT va TNCN theo Luat so 71.doc